Samospráva obce - Önkormányzat

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby starostu obce

Obec Chľaba uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:


1. Gregor Izrael, Ing., PhD., 34 r., vysokoškolský učiteľ, nezávislý kandidát


V Chľabe, dňa 25. septembra 2018Henrieta Kosznovszka

starostka obce


********************************************************

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Chľaba


Obec Chľaba uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

1. Peter Baláž, 42 r., operátor, nezávislý kandidát

2. Gregor Izrael, Ing., PhD., 34 r., vysokoškolský učiteľ, nezávislý kandidát

3. Andrea Mácsaiová, 45 r., sanitárka, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

4. Ján Máčai, Ing., 69 r., dôchodca, Most - Híd

5. Ľudovít Méri, 34 r., opatrovateľ, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

6. Eva Očovský, Ing., 35 r., administratívna pracovníčka, Most - Híd

7. Pavol Tóth, 69 r., dôchodca, Most - Híd

8. Nora Tóthová, 44 r., účtovníčka majetku, nezávislá kandidátka


Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.


V Chľabe, dňa 25. septembra 2018


Henrieta Kosznovszka

starostka obce


*************************************************************************

*****************************************************************************
                                                                                      
                                                             

Adresa úradu:                                                                                                        

Obec Chľaba                                    
Obecný úrad                                 
č. 197                                                   
943 66 Chľaba             
                      

Postacím:
Községi Hivatal
h.sz. 197
943 66  Helemba

                                                                                                                                        
Tel.:
+421 36 75 73 162

        +421 36 75 73 158

E- mail: chlaba@atlas.sk

E-mail zodpovednej osoby:  chlabaou@gmail.com

Starostka obce - Polgármester:    Henrieta KOSZNOVSZKA

Zástupca starostky - Polgármester helyettes:   IZRAEL Gregor, Ing., PhD.


Poslanci obecného zastupiteľstva - Képviselöi testület tagjai:

  1. BOGDÁNYIOVÁ Zuzana
  2. IZRAEL Gregor, Ing.,PhD.
  3. KOČIŠOVÁ  Kornélia
  4. MÁČAI  Ján, Ing.
  5. MÉRI Andrea
  6. PECK  Viktor, Bc.
  7. TÓTH Pavol

Kontrolórka obce - Községi föellenör: Erika KLACSÁNOVÁ, Mgr.

Pracovníčky OcÚ - A KH alkalmazottai:
METYKÓOVÁ  Rita - referentka
PECKOVÁ Otíla - referentka

Úradné hodiny - Hivatali félfogadás:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok8:00 - 15:00
nestránkový deň
8:00 - 16:00
nestránkový deň
8:00 - 15.00