Obec Chľaba | Samospráva obce

Samospráva obce - Önkormányzat

  

*****************************************************************************
                                                                                      
                                                             

Adresa úradu:                                                                                                        

Obec Chľaba                                    
Obecný úrad                                 
č. 197                                                   
943 66 Chľaba             
                      

Postacím:
Községi Hivatal
h.sz. 197
943 66  Helemba

                                                                                                                                        
Tel.:
+421 36 75 73 162

        +421 36 75 73 158

E- mail: chlaba@atlas.sk

E-mail zodpovednej osoby:  chlabaou@gmail.com

Starostka obce - Polgármester:    Henrieta KOSZNOVSZKA

Zástupca starostky - Polgármester helyettes:   IZRAEL Gregor, Ing., PhD.


Poslanci obecného zastupiteľstva - Képviselöi testület tagjai:

  1. BOGDÁNYIOVÁ Zuzana
  2. IZRAEL Gregor, Ing.,PhD.
  3. KOČIŠOVÁ  Kornélia
  4. MÁČAI  Ján, Ing.
  5. MÉRI Andrea
  6. PECK  Viktor, Bc.
  7. TÓTH Pavol

Kontrolórka obce - Községi föellenör: Erika KLACSÁNOVÁ, Mgr.

Pracovníčky OcÚ - A KH alkalmazottai:
METYKÓOVÁ  Rita - referentka
PECKOVÁ Otíla - referentka

Úradné hodiny - Hivatali félfogadás:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok8:00 - 15:00
nestránkový deň
8:00 - 16:00
nestránkový deň
8:00 - 15.00